Listopad 2007

bičovka nosatá

21. listopadu 2007 v 14:57 hadi
Bičovka nosatá (Ahaetulla nasuta)
Název: Bičovka nosatá
Výskyt: východní Asie, Čína, Indie, Indonesie
Nebezpečnost: 25%
Bičovka nosatá je už jen pro svůj tvar zajímavá a od ostatních hadů odlišná. Patří mezi užovkovité. Její tělo je štíhlé, aby se mohla ladně pohybovat mezi větvemi stromů, kde žije 98% svého života, čočku v oku má vodorovnou, což jí, ve stromovém porostu mezi větvemi, umožňuje vidět do dálky, horizontálně plasticky a prostorově, což je mezi hady vyjímečné. Loví především ptáky, ještěry a někdy i hlodavce. Tento had má zadní jedové zuby, ale pro člověka je téměř neškodný. Akorát dokáže ošklivě pokousat.
//<![CDATA[ //]]>

užovka obojková

21. listopadu 2007 v 14:43 hadi
Užovka obojková (Natrix natrix)
Název: Užovka obojková
Výskyt: skoro celá Evropa, velmi velká část Asie, až k Číně a jezeru Bajkal
Nebezpečnost: 5%
Užovka obojková je užovkovitý had, který je vázaný na vodu. Loví v ní ryby, žáby. Má šedou barvu, někdy černou a někdy i hnědou, a za hlavou má žluté půlměsíčky. Podle mého, je tento had nejkrásnější na světě.

užovka hladká

21. listopadu 2007 v 14:38 hadi

Velikost

  • Délka: 50-70 cm.

Popis

Užovka hladká je poměrně silná se štíhlou hlavou. Základní barva je většinou šedá. Kresbu hřbetu tvoří drobné tečky. Někdy se vyskytují i oranžové formy. Břišní strana je zbarvena modročerně s oranžovými skvrnami. Užovka hladká má hladké šupiny, na bocích větší než na hřebě. Za hlavou se vyskytuje tmavá skvrna a po stranách se táhne tmavý pás.

Rozšíření a početnost

Vyskytuje se na většině území Evropy od severního Španělska až po oblast jižního Uralu a na jih po Kavkaz. Na sever zasahuje do jižního Norska a Švédska. Kromě severních oblastí Evropy chybí v Irsku, Skotsku, v Dánsku, na Peloponésu a na většině ostrovů Středozemního moře. Mimo Evropu se vyskytuje pouze na severním pobřeží Turecka. Ve svém rozsáhlém areálu nevytváří užovka hladká nikde příliš početné populace.
V ČR je nesouvisle rozšířena na teplých stanovištích v nížinách, středních polohách pahorkatin a v předhůří hor. Chybí ve vyšších pohořích, ale také v kulturní zemědělské krajině.

Stanoviště

V Česku žije převážně na suchých prosluněných lesostepních biotopech, většinou s hojným křovinným porostem a s kamenitým podkladem poskytujícím dostatek úkrytů. Je možné se s ní setkat i na mýtinách, pasekách a na okrajích teplých světlých lesů. Jen výjimečně se vyskytuje na vlhčích biotopech, zcela však chybí v chladných hustých lesních komplexech.
V Česku vystupuje do výše 750 m, na Slovensku až do výše 1500 m n. m.

Biologie

Užovka hladká zimuje jednotlivě v zemních úkrytech, různých dutinách, štěrbinách, pod kameny a kořeny stromů, či v norách savců. Období aktivity začíná podmínkách střední Evropy koncem března a trvá do začátku října. Had je aktivní ve dne, s vrcholem aktivity v dopoledních hodinách. Před silným slunečním žárem se ukrývá.

Rozmnožování

V období páření, které nastává zpravidla koncem března, dochází k soubojům mezi samci. Období páření se často protahuje až do června. Samice jsou vejcoživorodé. Celý embryonální vývoj probíhá ve vajíčkách v těle samice, která vejce klade až těsně před líhnutím mlád'at. Zpravidla koncem srpna samice rodí 2 až 20 mláďat, mláďata měří po narození asi 12 až 18 cm. Za nepříznivých podmínek se prodlužuje doba vývoje zárodků, v extrémních případech až přes období zimování do následujícího jara. V klimaticky méně výhodných lokalitách nerodí samice každý rok. Samci pohlavně dospívají ve 3. roce, samice ve 4. roce života.

Potrava

V potravě tohoto druhu převládají plazi (hlavně ještěrky a slepýši), užovka hladká však loví i různé druhy hadů vyskytujících se v Česku. Méně často jsou v její potravě zastoupeni drobní savci a zcela ojediněle obojživelníci a ptáci. Mláďata loví mladé ještěrky a bezobratlé.

Hodnota druhu

Jako predátor jiných plazů představuje užovka hladká význačnou složku lesostepních ekosystémů.

Ochrana

Omezování velikosti a počtu vhodných stanovišť užovky hladké vede nejen ke zhoršení potravní nabídky a zvýšení konkurence s ostatními druhy hadů, ale také k velmi lehké zranitelnosti celé populace i lokálními a krátkodobými negativními vlivy. Vedle ochrany vhodných biotopů a stanovišť je důležitá i osvětová činnost, objasňující úlohu tohoto druhu v přírodě, seznamující s jeho specifickými znaky a zaměřená především proti zcela nesmyslnému vybíjení hadů, zejména zmije, s níž je velmi často tato užovka zaměňována.
http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/uzovka-hladka-1327.jpg

užovka podplamatá

21. listopadu 2007 v 14:36 hadi
Užovka podplamatá (Natrix tessellata)
Název: Užovka podplamatá
Výskyt: část Střední Evropy, Jižní Evropa a Západní Asie
Nebezpečnost: 10%
Užovka podlapmatá je jedním z hadů žijících v České republice. Dosahuje délky okolo 1 metru. Je vemi vázaná na vodu, možná i více než užovka obojková (Natrix natrix). Loví ryby, žáby, pulce, hmyz ale nepohrne ani malými savci. Nejvíce se zdržuje v pomalu tekoucích řekách, u potoků a rybníků, kde jsou mělké břehy. Má velké oči, které jsou umístěné poměrně vysoko a hlavě. Když jsem jí poprvé spatřil, tak jsem viděl něco mezi zmijí obecnou (Vipera berus) a užovkou maurskou (Natrix maura). Často se vyhřívá na březích či v křovinách. Umí i šplhat po stromech, kde má dobré maskovací zbarvení. Má šedavou, tmavě hnědou až spíše černou barvu s malými světlámy flíčky, břicho má tmavě modré až černé, po krajích s krémovými fleky. Tento had je snad můj nejoblíbenější, neboť v ČR je poměrně vzácný a mě se strašně líbí zbarvením i stavbou těla.

zmije obecná

21. listopadu 2007 v 14:31 hadi
Zmije obecná (Vipera berus)
Český název: zmije obecná
Čeleď: VIPERIDAE
Stav: místně běžný v Evropě a Asii
Druh: Vipera berus
Výskyt: od Britských ostrovů(mimo Irska) a Skandinávie až na ostrov Sachalin severně od Japonska. Otevřená lesnatá krajin,louky a vřesoviště.
Rozmnožování: Rodí 4-20 mláďat
Aktivita: jedině ve dne,protože milují vyhřívání na slunných místech
Délka: 65-90cm
Jediný náš jedovatý had.Samci jsou světle šedí,s černou klikatou čárou na hřbetě,kdežto samice jsou obyčejně hnědé,s tmavě hnědou klikatou čárou.Některé samice jsou uplně černé.

the sims 2 mazlíčci

20. listopadu 2007 v 22:13 the sims 2
Vytvořte vašim simům perfektní domácí mazlíčky. Trénujte je, hrajte si s nimi a zamilujte si je! Vyberte si ze spousty plemen psů a mnoha druhů koček. Nebo si jednoduše vytvořte svého unikátního mazlíčka. Vaši simové budou moci své mazlíčky učit novým trikům, vzít je na procházku do parku nebo jim budou moci koupit hračky, pelíšky a mnoho dalšího. Ale pozor, mazlíčci mají velmi nepředvídatelné myšlenky!

Simové mají domácí mazlíčky!

Osvoj si psy, kočky, morčata nebo papoušky a hraj si s nimi. Trénuj své domácí mazlíčky a uč je novým trikům. Mazlíčci mají dokonce vlastní "osobnost" - jsou chytří, přátelští, směšní či rozjaření.

Vytvoř si své mazlíčky

Vyber si z více než 22 plemen psů, zahrnujících např. retrívry, bígly, mopsy a schnoodly, a z 15 druhů koček mezi nimiž jsou siamská a mainská mývalí kočka a mnoho dalších. Také můžeš využít své fantazie k vytvoření vlastních druhů - a to úpravami vzhledových rysů jakými jsou tvar těla, barva, srst, čumák a uši. Přítomnost genetických informací v krvi vašich mazlíčků umožní vznik zcela nových plemen.

Sedni, lehni, sedni!

Simové mohou povzbuzovat nebo ukázňovat své mazlíčky, ale trénování je může vyvést z míry, dokonce budou "dělat mrtvé", aby se tréninku vyhnuli. Neukáznění mazlíčci by mohli vykopat díru na trávníku, podrápat pohovku, převrhnout koš s odpadky nebo jiným způsobem překvapit svého majitele, ale simové mohou správným tréninkem změnit chování svých mazlíčků!

I mazlíčci mají kariéru

Nyní již nebudou vydělávat pouze vaši simové! Vytrénovaní mazlíčci budou moci také vydělávat a žít jednou ze tří kariér - show business, bezpečnost a služby. Každé povolání jim nabídne pět pracovních úrovní.

Přátelé pro životní styl

Mazlíčci se stanou plnohodnotnými členy vaší rodiny a budou spolu prožívat zajímavé momenty - děti hrající si se štěňátky, teenager využívající půvabu svého zvířátka k získání pozornosti, dospělí sledující televizi společně s kočkami a nebo starší simové užívající si slunný den v parku se svým psím společníkem.

the sims2 podnikání

20. listopadu 2007 v 22:11 the sims 2

Vaši Simíci se vrhají do obchodování

Nyní můžou mít Simíci vlastní obchod. Můžou si vytvořit vlastní butik s módou, salón krásy, květinářství, obchod s elektronikou, výnosný řetěz restaurací nebo jakýkoli jiný typ obchodu. Najímejte zaměstnance jak bude váš obchod růst a využijte talentované Simíky při výrobě hraček, k obsluze pokladny, svazování/vyrábění kytic, k navýšení prodejů a k výrobě robotů. Ale pozor na líné zaměstnance a buďte připraveni je okamžitě vyhodit. Od šikovných začátečníků až po mistrovské řemeslníky, využijte talentu svých Simů, aby co nejlépe vyhovovali vašim obchodnickým požadavkům. Vybudují úspěšné obchodní impérium nebo se stanou excentrickými podnikateli kteří pracují na svém příštím velkém projektu?
Vytvořte úspěšný obchod
Otevřete obchody a prodávejte v nich skoro cokoli od oblečení, elektroniky a hraček po květiny, pečivo, roboty a další. Upravte jakýkoli obchod jak vám vyhovuje měněním jeho tématu, rozmístění objektů a úpravou cen. Najměte zaměstnance s velkými zkušenostmi a zaměstnejte nezávislé manažery, kteří budou obchod vést zatímco váš Simík je pryč. Sledujte jak váš obchod poroste z nicotného obchůdku do úspěšného impéria.
Buďte šéf
Trénujte zaměstnance, povyšujte ty nejlepší a vyhazujte flákače. Věnujte se různým zákazníkům včetně čumilů nebo věrných zákazníků. Poškádlete své Simíky a oblečte je do úžasných uniforem maskotů které připomínají rytíře, ninji, gorily a další. Odměňte zaměstnance, abyste povzbudili morálku, ale pozor na lenochy. Ty buďte připraveni bez zaváhání propustit!
Naučte se "jak v tom chodit"
Náš zákazník, náš pán. Vyvíjejte prodejní schopnosti vašeho Simíka a určete zda vaši zaměstnanci budou nesmlouvavými obchodníky nebo budou slevňovat zboží, aby dosáhli úspěšného obchodu. Vyhrajte ocenění "Nejlepší z nejlepších", abyste upevnili obchodní reputaci vašeho Simíka. Bude obchod vašeho Simíka vydělávat víc peněz prodejem málo kvalitních produktů za nízké ceny nebo bude prodávat luxusní zboží za vyšší než vysoké ceny?
Proměňte talent v peníze
Aranžujte květiny, vyrábějte hračky a tvořte roboty, kteří budou chytat zloděje v domovech nebo uklízet obchod.Vyučte svého Sima na mistrovskou úroveň, aby vyráběl nejoceňovanější a nejdražší zboží. Spokojte se s amatérským Simíkem a jak na běžícím pásu vyrábějte různé nekvalitní výrobky. Vydělejte si na živobytí jak jen to půjde!
Více než 125 nových objektů
Zásobujte se základy pro podnikání vašeho Simíka včetně vitrín, kosmetických křesel, pracovních pultů, stojanů na květiny, pokladen a dalších. Doplňte atmosféru svého obchodu různými upoutávkami a výtahy pro snadnější orientaci v obchodě nebo sladěním uniforem všech zaměstnanců. Se všemi těmito novými předměty už nikdy nebude zakládání živnosti nuda!

the sims 2 noční život

20. listopadu 2007 v 22:08 the sims 2

Vyšlete své Simy za úžasnou noční zábavu

Vaši Simové vtrhli do města na všechna ta úchvatná žhavá místa. Ať už tančí do úsvitu, snaží se svést svůj úžasný protějšek, nebo skórují v kuželkárně, bude to nezapomenutelná noc! Vypusťte své Simy, ať si užijí svých oblíbených nočních aktivit ve své honbě za životem plným potěšení. Zvolte jejich milostný život, až objevíte "chemii" mezi Simy. Budou se jejich aspirace a osobnosti doplňovat nebo rozcházet? Může to být začátek bouřlivé aférky nebo katastrofálního rande. Připraveni na zábavu a romanci? Nechť započne noc!

Zvolte osud jejich milostného života

Romantická přitažlivost vašich Simů je nyní ovlivněna jejich osobností, životními aspiracemi a znamením zvěrokruhu. Zjistěte jejich kompatibilitu a potom jim okořeňte jejich milostný život s novými romantickými sociálními interakcemi jako toužebné pohledy, pomalé tance nebo dramatický hluboký polibek. Podle toho, jak na schůzce uspěje či nikoli, váš Sim může být překvapen romantickým dárkem nebo nenávistným dopisem.

Život je o potěšení

Vyberte si pro své Simy novou životní aspiraci "Hledač potěšení". Potěšte tyto Simy všemi zábavnými stránkami života; vše od skvělých schůzek po šílené večírky; od luxusních večeří po večery v bazénu s horkou vodou. A pamatujte, že Simové hledající potěšení se obávají všeho, co je bolestivé, trapné nebo vyžadující jakoukoli snahu.

Vaši Simové vlastní auta

Vůbec poprvé si vaši Simové budou moci zakoupit vlastní auta a nečekat na dopravu do práce nebo zamířit do města. Zajeďte si dodávkou do centra nebo se pohodlně usaďte do rychlého sportovního auta pro trochu té romance po schůzce. Vyberte si z pěti unikátních typů aut a zvolte si barvu. Hospodařte lépe s osobním časem svého Sima díky možnosti opustit dům, kdy se vám zlíbí.

Vyšlete své Simy do města

Ať už si vyrazí jen holky, nebo jde o velké rande, je čas vyparádit své Simy a vyrazit na nezapomenutelnou noc v nové oblasti Centra (Downtown). Na co mají náladu? Nyní můžou posedět v příjemných salóncích, protančit noc v nočních klubech, užít si večeři při svíčkách v luxusní restauraci nebo s přáteli vyrazit do kuželkárny a stát se neporazitelným králem kuželek.

Rozjeďte to se stylem a zábavou

Přes 125 nových předmětů a objektů včetně DJ pultu, fotografické kabinky, karaoke a další. Exotičtí Simové na přátelství nebo randění včetně upírů, žhavých servírek a dalších.

Podrobnosti

  • Nová aspirace - k předchozím aspiracím z The Sims 2 (Popularita, Romance, Rodina, Vědomosti a Bohatství), hráči budou mít možnost se pobavit zaměřením na novou aspiraci "Pleasure" (v čj jako rozkoš, požitek či potěšení). Nyní se Simíci budou snažit dosáhnout života naplněného zábavou a příjemnými chvílemi.
  • Urči svou romantickou budoucnost - Pohrejte si se svým protějškem s novým systémem přitažlivosti a sledujte jestli vaši Simíci mají správné předpoklady pro pokračování jejich milostných životů. Nové interakce obsahující romantické ploužáky, toužebné pohledy a neodolatelné hluboké polibky pomůžou hráčům rozpoznat zda je ten úžasný Sim pro ně ten pravý.
  • Nové městské lokace - Vezměte Sima tam kde to žije a navštivte romantické Francouzské bistro, žhavé noční kluby, útulné salonky, nejnovější bary, a dokonce šik retro kuželkárnu.
  • Auta! - Poprvé mají Simíci auta. Hráči budou mít možnost použít svá auta na to, aby se dostali na pařbu či rande, dostat se do práce rychleji, namísto pracného stíhání auta vyslaného z práce, jenž pro ně jezdívalo doteď a také si budou moci v autě dopřát polibek na dobrou noc od jiných Simíků.
  • Všechno je to o zábavě a stylu! - Více jak 125 nových objektů a prvků, které vám pomůžou vytvořit dokonalé noční povyražení ve městě, včetně DJ pultu, stolu na poker, diskokoule, foto budky, karaoke a více!
  • Spousta nových exotických randechtivých Simů - možnost interakce s novými Simy, včetně nažhavených číšníků, ideálních partií na rande a nebo s tajemným cikánským dohazovačem - to vše k vytvoření nejlepšího možného nočního povyražení.

the sims 2 universita

20. listopadu 2007 v 22:05 the sims 2
Vaši Simové jsou nyní "mladí dospělí", opouštějící domov, aby prožili ultimátní vysokoškolskou fantazii. Nechte je ponořit se do života na vysoké škole, kde se stanou Velkým Simem univerzity. Budou si užívat svou nově nabytou svobodu večírky s přáteli, členstvími ve studentských společenstvech a prováděním neuvěřitelných vtípků. Vaši Simové prozkoumají ta nejžhavější místa na univerzitní půdě, jako odpočívárny, tělocvičny, kavárny a další. Pomozte jim naplnit jejich nové životní cíle, abyste odemkli více odměn a sklidili výhody jejich univerzitních let.

Nová skupina - Mladý dospělý

Simové univerzitního věku vyrážejí ovládnout vysokou školu. Nyní si mohou užívat své nově nabyté svobody zadáním nového životního cíle.

Staňte se Velkým Simem univerzity

Simové univerzitního věku vyrážejí ovládnout vysokou školu. Nyní si mohou užívat své nově nabyté svobody zadáním nového životního cíle.

Vyučte se na titul pro otevření nových povolání

Vyberte si z 11 studijních oborů pro své Simy a udržujte v pořádku jejich známky. Zvládněte závěrečnou zkoušku a otevřete si až čtyři nová povolání.

Nové "Univerzitní město"

Nyní mohou vaši Simové prožít dokonalou vysokoškolskou fantazii, ať už žijí na koleji, snaží se o ubytování v bratrstvu a nebo se tísní se svými přáteli ve vlastním bytě.

Vysokoškolský životní styl

Staňte se členem hudební skupiny, vtrhněte na večírky, najděte si brigádu, nebo se staňte členy tajné společnosti, tiskněte peníze a podvádějte při studiu. Jak si vaši Simové užijí svá vysokoškolská léta?

Přes 100 nových předmětů a dekoračních objektů

Dopřejte si zábavnou přestávku od učení s hracím automatem nebo si vylepšete své schopnosti na sadě bicích. Mačkejte se se svými přáteli u kulečníku, zalévejte kraví rostlinu a prodlužte svému Simovi život, nebo něco vyfoťte novým fotoaparátem a pověste si to na zeď.

the sims 2 Z. Vesrse

20. listopadu 2007 v 22:01 the sims 2
Ve hře The Sims 2 řídíte své Simy po celý jejich život a mísíte jejich geny z jedné generace do druhé. Určujete svým Simům jejich životní cíle; popularitu, bohatství, rodinu, romanci nebo vědomosti. Poskytněte jim dlouhou, úspěšnou existenci nebo zanechte jejich život v troskách. Zaveďte je do extrémů, od zatčení po spatření ducha, od manželství s mimozemšťanem až po napsání skvělé knihy. Vypusťte svou kreativitu s novým Create-A-Sim, novými stavitelskými možnostmi a s novou herní kamerou. Připravte se smíchat jejich geny, naplnit jejich sny a zavést je do extrémů. Co chcete udělat se životem svých Simů?

Smíchejte geny

Vaši Simové mají DNA a dědí fyzické a osobní vlastnosti. Proveďte své Simy nekonečným počtem generací, jak budete vyvíjet jejich rodokmen.

Naplňte sny

Vaši Simové mají nyní životní náplň. Budou se snažit o život plný popularity, bohatství, rodiny, vědomostí nebo romance? Je to jen na vás, rozhodnout, zada budou milencem nebo ztracencem, králem nebo chuďasem, bláznem nebo géniem a mnoha dalšími volbami. Dejte jim co chtějí a oni povedou dlouhou, úspěšnou existenci; naplňte jejich obavy a riskujete, že zničíte jejich životy. Vše je ve vašich rukou.

Zažeňte je do extrémů

Budou vaši Simové zanecháni před oltářem s potřebou okamžité terapie, nebo zdědí bohatství a budou odporně bohatí? Buďte svědky okamžiků, které činí život každého Sima nezapomenutelným.

Neomezená kreativita

Vytvořnte si unikátní Simy s novým programem Create-A-Sim, nabitým rozsáhlým výběrem rysů obličeje, účesů a oblečení. Postavte si vysněné domovy a navrhněte sousedství s novými budovami, designem a vybavte vše nábytkem.

Revoluční tvorba filmů

Vytvořte si své vlastní Sim-filmy s novou možností tvorby filmů. Vytvořte obsazení, navrhněte plac, ovládejte kameru a zachyťte svůj vlastní scénář v pohybu. Přibližte obraz, abyste zachytili všechny detaily, jak se bude odvíjet váš simoidní sitcom.

kočka angora

18. listopadu 2007 v 21:14 horseland

prasátko teeny

18. listopadu 2007 v 20:53 horseland
Prasátko Teeny

pejsek shep

18. listopadu 2007 v 20:52 horseland
Pejsek shep


will a jimber

18. listopadu 2007 v 20:48 horseland

chloe a chili

18. listopadu 2007 v 20:47 horseland

zoey a pepper

18. listopadu 2007 v 20:46 horseland

bailey a aztec

18. listopadu 2007 v 20:46 horseland

molly a calypso

18. listopadu 2007 v 20:45 horseland

alma a button

18. listopadu 2007 v 20:43 horseland
Alma Rodriguez a Button